Staalbescherming, een vak apart!

Het duurzaam beschermen van staalconstructies is meer als het aanbrengen van enkele verflagen.

Projecten starten veelal met het bereikbaar maken van de bouwwerken, zodat realisatie van de werkzaamheden efficiënt en op een veilige wijze mogelijk wordt. Vervolgens worden de staaloppervlakken op de juiste wijze voorbehandeld, zodat een geschikte ondergrond voor het nieuwe conserveringssysteem ontstaat. Tenslotte wordt een combinatie van specifieke verfproducten in de juiste laagdikten aangebracht. Bijkomend vindt afstemming van de werkzaamheden tussen betrokken partijen plaats, worden zonodig verkeersmaatregelen getroffen en worden kwaliteits- en veiligheidsplannen samengesteld.

Staalbescherming vergt een specialistische aanpak en deskundigheid. In de voorliggende veertig jaren hebben wij een omvangrijk aantal industriële projecten voor een groot aantal gerenommeerde opdrachtgevers mogen uitvoeren.