Ook leuningen worden beschermd

Doordat leuningen veelal worden toegepast voor het afschermen van gevaarlijke situaties, moeten we op de degelijkheid hiervan kunnen vertrouwen. Leuningen worden veelal gebruikt langs trappen, bordessen, daken alsmede voor afbakening van gevarenzones. 

Het voornaamste basismateriaal voor het construeren van leuningen is staal. Hoewel staal over zeer goede eigenschappen beschikt, gaat staal in onbeschermde toestand snel corroderen en op termijn verzwakken. Staal moet beschermd worden. 

De bescherming van staalconstructies vindt voornamelijk plaats door het aanbrengen van duurzame conserveringssystemen, bestaande uit een juiste combinatie van geschikte verfproducten. 

Het beschermen van staal- en betonconstructies is onze specialiteit. In de voorliggende veertig jaren hebben wij veel projecten in de industrie, (petro-)chemie, energievoorziening, infrastructuur en waterbehandeling succesvol gerealiseerd.