Onderhoud betonnen transformatorcellen

Onlangs zijn de conserveringswerkzaamheden aan vier betonnen transformatorcellen in het 150 kV station Blerick voltooid. Onze werkzaamheden hebben bestaan uit voorbehandeling door hoge druk reinigen, gevolgd door het herstellen van betonschade en applicatie van een nieuw beschermingssysteem. Ter vermijding van elektrocutiegevaar wordt iedere transformator spanningsvrij beschikbaar gesteld. Passend binnen de provinciale energievoorziening en daartoe behorend hoogspanningsnet wordt een strikt schakelschema toegepast.