Onderhoud tankenpark

 

Als onderdeel van een haar fabriekscomplex beschikt onze opdrachtgever over een omvangrijk tankenpark voor de opslag van vloeibare chemicaliën. Momenteel realiseren wij de conserveringswerkzaamheden aan twee van deze tanks.

 

De aan ons verleende opdracht omvat het voorbehandelen en conserveren van zowel de tankwanden en tankdaken alsook de bijbehorende trappen, leuningen, leidingen en appendages. Gelijktijdig worden de traptreden preventief vervangen en worden kleinschalige reparatiewerkzaamheden aan bordessen uitgevoerd. Voor het bereikbaar maken van de tanks worden staande stalen steigers gebouwd.

 

Vanwege het risico op de emissie van gevaarlijke stoffen bestaat een strikt veiligheidsregime. Zo draagt iedere medewerker specifieke detectieapparatuur evenals aanvullende ademhalingsbeschermingsmiddelen. De werkzaamheden worden permanent geobserveerd door een deskundige veiligheidswacht.

 

Na voltooiing van onze werkzaamheden zijn de tanks weer voor lange tijd beschermd tegen weer en wind.