Conserveren, waarom?

Veel bouwwerken bestaan uit staal- en betonconstructies.

Niet verwonderlijk want staal en beton zijn in vrijwel alle omstandigheden toepasbaar. Echter door de invloed van ons klimaat, milieubelasting en andere factoren wordt de bescherming van deze bouwwerken elke dag minder. Elk jaar gaan miljarden euro’s verloren aan schade ten gevolge van achterstallig onderhoud!

 

Achterstallig onderhoud veroorzaakt waardevermindering en op enige termijn constructieve problemen. Bouwkundig ingrijpen wordt noodzakelijk. Echter de kosten voor herstel en eventueel productieverlies zijn meestal hoog en onverwacht.

Preventief onderhoud zorgt voor instandhouding en kostenbeheersing.

 

De meest aangewezen methode voor het duurzaam beschermen van staal- en betonconstructies is het aanbrengen van een doeltreffend conserveringssysteem. Mits op de juiste wijze uitgevoerd, is deze beschermingstechniek een bewezen methode en bovendien kostenefficiënt. De samenstelling van doeltreffende conserveringssystemen wordt grotendeels bepaald door de atmosferische-, chemische-, thermische- en mechanische belastingen waaraan staal- en betonconstructies blootstaan.

 

Een duurzaam conserveringssysteem vangt aan met de juiste voorbehandeling ofwel het grondig verwijderen van verontreinigingen, corrosie en ondeugdelijke verflagen. De voorbehandeling kan plaatsvinden door stralen, hogedruk reinigen, mechanisch voorbehandelen alsmede door het toepassen van specialistische technieken. De juiste methode wordt bepaald door de bestaande situatie, de verlangde prestaties en mogelijkheden op locatie.

 

Ingeval van betonconstructies, wordt de voorbehandeling vervolgd door sanering van betonschade en constructief herstel. Hiervoor zijn uiteenlopende technieken beschikbaar. Handmatig betonrepareren is een veelal toegepaste methode.

 

De meeste verfsystemen bestaan uit een primerlaag voor de juiste hechting met de bestaande ondergronden. Tussenlagen geven voldoende laagdikten en daardoor bescherming. Toplagen zorgen voor esthetische afwerking en vormen een barrière tussen het beschermingssysteem en invloeden van buitenaf.

 

Een gedegen voorbehandeling, gevolgd door het professioneel aanbrengen van de juiste verfsystemen alsmede beheersing van deze processen, zijn onlosmakelijk verbonden met de duurzaamheid van beschermingssystemen.