Corrosieprojecten Chemie

Gezamenlijk met onze alliantiepartner LSB Groep realiseren wij momenteel een aantal corrosieprojecten aan chemische fabrieksinstallaties. De projecten bestaan voornamelijk uit het conserveren (beschermen) van staal- en betonconstructies.

Tot de projecten behoren eveneens bouwkundige- en werktuigbouwkundige werkzaamheden evenals herstelwerkzaamheden aan brandwerende doorvoeringen. Voor een veilige werklocatie op hoogte monteert LSB de benodigde steigers.

Bij het werken aan (chemische) fabrieksinstallaties bestaat een hoog veiligheidsrisico. Veiligheidsprojectplannen, werkvergunningensystemen, veiligheidsinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen behoren dan ook tot onze dagelijkse bezigheden.

Omdat industriële opdrachtgevers een belangrijk marktsegment voor ons vormen, beschikken wij vanzelfsprekend over VCA en ISO 9001 certificaten. De onderliggende managementsystemen beschrijven de wijzen waarop veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit in onze bedrijfsvoering zijn geïntegreerd.